תקציר עמ' 727 - ת. 35

חקירה מלאה של פונקציית פולינום