תקציר עמ' 727 - ת. 30

חקירה מלאה של פונקציית פולינום