תקציר עמ' 725 - ת. 10

חקירת פונקציית פולינום כאשר הגרף נתון