תקציר עמ' 724 - ת. 2

סרטוט גרף של פונקציה מסוג פולינום על פי כמה נקודות