תקציר עמ' 723 - דוגמה ב'

חקירת פונקציה מסוג פולינום - מציאת תחום הגדרה, תחומי עליה וירידה, נקודות חיתוך עם הצירים, סרטוט גרף הפונקציה