תקציר עמ' 720 - ת. 58

פתרון תרגיל בנושא עלייה וירידה של פונקציית פולינום עם פרמטרים