פתרון תרגיל בנושא עלייה וירידה של פונקציית פולינום עם פרמטרים