תקציר עמ' 720 - ת. 55

מציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה של פונקציית פולינום עם פרמטרים