תקציר עמ' 720 - ת. 52

תרגיל מסכם בנושא עלייה וירידה של פונקציית פולינומים