תקציר עמ' 717 - ת. 2

מציאת עלייה או ירידה בנקודה מסוימת שעל הפונקציה