תקציר עמ' 717-715 - דוגמאות א׳-ב׳

הגדרות עלייה וירידה של פונקציה בתחום, מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציית פולינום, דוגמה ב׳