הגדרות עלייה וירידה של פונקציה בתחום, מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציית פולינום, דוגמה ב׳