הגדרות עלייה וירידה בנקודה, משפטים בנושא עלייה וירידה בנקודה, השלבים למציאת עלייה וירידה בנקודה, דוגמה א׳