תקציר עמ' 711 - ת. 8

מציאת נקודות קיצון ונקודות פיתול של פונקציית פולינום