תקציר נקודות פיתול שהמשיק דרכן מקביל לציר ה-x

זיהוי נקודת פיתול שבה הנגזרת שווה ל-0, אך אינה נקודת קיצון