תקציר עמ' 708 - ת. 26

הבעת נקודות קיצון של פונקציית פולינום באמצעות פרמטרים, סיווג נקודת קיצון