הבעת נקודות קיצון של פונקציית פולינום באמצעות פרמטרים, סיווג נקודת קיצון