תקציר עמ' 707 - ת. 19

מציאת פרמטרים על פי נקודת קיצון נתונה, הבעת נקודות קיצון על ידי פרמטר נתון