תקציר עמ' 706 - ת. 14

נקודות קיצון עם פרמטרים, מציאת פרמטרים על פי נקודת קיצון נתונה