נקודות קיצון עם פרמטרים, מציאת פרמטרים על פי נקודת קיצון נתונה, מציאת נקודות קיצון של פונקציית פולינום