תקציר עמ' 706 - ת. 7

נקודות קיצון עם פרמטרים, מציאת פרמטרים על פי נקודת קיצון נתונה, מציאת נקודות קיצון של פונקציית פולינום