תקציר עמ' 704 - דוגמה ב'

נקודות קיצון עם פרמטרים, מציאת פרמטרים על פי נקודת קיצון נתונה