תקציר עמ' 694 - ת. 48

תרגיל מסכם בנושא משוואת משיק עם פרמטרים, מציאת ערכי פרמטרים על פי משוואת המשיק המשותף לגרפים של פונקציות פולינום