מציאת נקודת ההשקה לגרף פונקציית פולינום עם פרמטרים, מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה שעובר דרך נקודה שלא על גרף הפונקציה