תקציר עמ' 694 - ת. 43

מציאת נקודת ההשקה לגרף פונקציית פולינום עם פרמטרים, מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה שעובר דרך נקודה שלא על גרף הפונקציה