תקציר עמ' 693 - ת. 35

מציאת ערכי פרמטרים על פי משוואת משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה, מציאת נקודת ההשקה לגרף הפונקציה