תקציר עמ׳ 688 - דוגמה ג׳

מציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה שעובר דרך נקודה שלא על גרף הפונקציה