תקציר עמ' 687 - ת. 39

מציאת משוואת משיקים על פי השיפוע, מציאת שיעורי ה-x של נקודות ההשקה, מציאת נקודת חיתוך של משיקים