תקציר עמ' 686 - ת. 30

מציאת משוואת משיקים על פי השיפוע