תקציר עמ' 682 - דוגמה ב'

מציאת משוואת המשיק על פי שיפועו