תקציר עמ' 685 - ת. 19

מציאת משוואת המשיק על פי ערך ה-x בנקודת ההשקה, חישוב שטח משולש