תקציר עמ' 683 - ת. 9

מציאת משוואת המשיקים על פי ערך ה-y בנקודת ההשקה