מציאת משוואה של משיק, סיכום השלבים למציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה