מציאת הנגזרת השנייה של פונקציית פולינום, מציאת פרמטרים בפונקציית פולינום בעזרת ערכי נגזרות נתונים, עמ׳ 676 - ת. 12