מציאת פרמטרים בפונקציית פולינום בעזרת הנתון של ערך הנגזרת בנקודה