תקציר עמ'  666 - ת. 48, 53

מציאת פרמטרים בפונקציית פולינום בעזרת הנתון של ערך הנגזרת בנקודה