מציאת שיעורי נקודות שעל גרף פונקציית פולינום בעזרת ערך הנגזרת הנתון