תקציר עמ' 665 - ת. 35, 45

מציאת שיעורי נקודות שעל גרף פונקציית פולינום בעזרת ערך הנגזרת הנתון