תקציר עמ' 665 - ת. 5, 17

מציאת הנגזרת של פונקציית פולינום, חישוב הנגזרת של פונקציית פולינום בנקודות נתונות