תקציר מציאת הנגזרת של פונקציית פולינום

הכלל לנגזרת של סכום שתי פונקציות והכלל לנגזרת של הפרש שתי פונקציות, מציאת הנגזרת של פונקציית פולינום, דוגמאות א׳-ב׳