תקציר עמ' 661 - ת. 17

התאמת גרף של הפונקציה הנגזרת לפונקציה נתונה (ביטוי אלגברי)