תקציר הפונקציה הנגזרת

חישוב הנגזרת של פונקציה בנקודה כלשהי, הגדרת הפונקציה הנגזרת , פונקציה גזירה, התיאור הגרפי של הפונקציה הנגזרת