הגדרת הנגזרת של הפונקציה בנקודה, המשמעות הגיאומטרית של השיפוע, חישוב הנגזרת של פונקציה בנקודה, דוגמה