תקציר עמ' 656 - ת. 12

מציאת שיפוע של גרף פונקציה בנקודות על גבי סרטוט (שיפוע חיובי, שלילי או אפס)