תקציר עמ' 121 - ת. 6, 13

פתרון אי שוויון, סרטוט אי שוויון ותחום על ציר המספרים