פתרון אי שוויון, סרטוט אי שוויון ותחום על ציר המספרים