תקציר עמ' 294 - ת. 15

פתרון תרגיל חזרה מסכם בנושא משפט פיתגורס