תקציר עמ' 293 - ת. 8

פתרון תרגיל חזרה בנושא שטחים