תקציר עמ' 293 - ת. 12

פתרון תרגיל חזרה בנושא משפט פיתגורס, חישוב שטח מקבילית