תקציר עמ' 292 - ת. 2

פתרון תרגיל חזרה בנושא שטחים, חישוב שטחי משולשים ומרובע