תקציר פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים

פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים, דוגמה ח׳