תקציר שברים אלגבריים - חלק ב׳

פישוט תבנית מספר, דוגמה ז׳