תקציר שברים אלגבריים - חלק א׳

צמצום שברים אלגבריים, דוגמה ו׳