תקציר עמ' 34 - ת. 57

פירוק לגורמים של תלת איבר ריבועי (טרינום)