תקציר עמ' 34 - ת. 54

פירוק לגורמים של תלת איבר ריבועי (טרינום)