תקציר פירוק לגורמים של תלת איבר ריבועי (טרינום)

פירוק לגורמים של תלת איבר ריבועי (טרינום), דוגמאות ד׳ - ה׳