תקציר עמ' 34 - ת. 41

פירוק לגורמים עפ״י הנוסחאות לדו איבר בריבוע