תקציר עמ' 34 - ת. 30, 33

פירוק לגורמים בעזרת הנוסחה להפרש הריבועים